Dr. Dt. Selim Aydın Gümüşdal

Ekibimiz
Dr. Dt. Selim Aydın Gümüşdal
Dr. Dt. Selim Aydın Gümüşdal

1987 istanbul doğumludur. Haydarpaşa Lisesi’nden sonra 2013 senesinde Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimi boyunca yüzlerce dental cerrahi operasyonlara katılmıştır, ulusal ve uluslar arası makaleleri bulunmaktadır, uluslar arası sempozyum ve kongrelerde sözlü sunumlar yapmıştır.

Eğitimi boyunca yöneldiği ve aktif sürdürdüğü tedaviler:

  • İmplant cerrahisi
  • Ortognatik cerrahi
  • Kist - tümör cerrahisi
  • Travma cerrahisi
  • Gömük diş operasyonları
  • Preprotetik cerrahi operasyonlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.UNUSUAL LOCATİON OF CALCİFYİNG EPİTHELİAL ODONTOGENİC TUMOR- BURAK CANKAYA, SABRİ CEMİL İŞLER, AYDIN GÜMÜŞDAL, BEGÜM GENÇ, CAVANŞİR ASADOV . JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY, 2019;7(2):44-48. DOI: 10.4103/jomr.jomr_18_19

2.THE USE OF RECONSTRUCTION PLATES TO TREAT BENIGN MANDIBULAR PATHOLOGICAL LESIONS: A RETROSPECTIVE CLINICAL STUDY. S.C.ISLER, B.KESKİN YALCİN S.CAKARER E.CANSİZ A.GUMUSDAL C.KESKİN. JOURNAL OF STOMATOLOGY, ORAL AND MAXİLLOFACİAL SURGERY, 2018;119(5): 379-383.

3.ORTHOGNATHİC SURGERY AFTER MANDİBULAR LARGE-VOLUME OSTEOMA TREATMENT, SABİT DEMİRCAN, SABRİ CEMİL İŞLER, AYDIN GÜMÜŞDAL, BEGÜM GENÇ, CASE REPORTS İN DENTİSTRY, VOL. 2020, ARTİCLE ID 7310643, 4 PAGES, 2020. HTTPS://DOİ.ORG/10.1155/2020/7310643

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. MANDİBULAR GENİŞ HACİMLİ KERATOKİST İLE İLİŞKİLİ TRİSMUS VE TEDAVİSİ - SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL TAOMS (TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS ) 2017 ULUSLAR ARASI BİLİMSEL KONGRESİ

  1. MANDİBULAR GENİŞ HACİMLİ KİSTLERE KORONOİDEKTOMİ İLE İNTRAORAL YAKLAŞIM – SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL TAOMS (TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS ) 2018 ULUSLAR ARASI BİLİMSEL KONGRESİ
  2. ORTOGNATİK CERRAHİ UYGULANAN HASTALARIN HAYAT KALİTELERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ- SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL TAOMS (TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS ) 2019 ULUSLAR ARASI BİLİMSEL KONGRESİ

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.ODONTOJEN KERATOKİST NEDENİYLE HEMİMANDİBULEKTOMİ YAPILAN HASTADA OLUŞAN DEFEKTİN KONDİL BAŞLI REKONSTRÜKSİYON PLAĞI İLE ONARILMASI: BİR OLGU SUNUMU - ŞEYMA ALLA, SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL, EROL CANSIZ, MEHMET ALİ ERDEM, SABRİ CEMİL İŞLER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANA BİLİM DALI, İSTANBUL YEDİTEPE J DENT. 2017; 13(2): 59-62 DOI: 10.5505/YEDİTEPE.2017.44127

D2.ORAL KANSERLERDE DENTAL İMPLANTLAR - İŞLER SC, ÇAKARER S, CANSIZ E, KESKİN B, GÜMÜŞDAL SA. ORAL KANSERLERDE DENTAL İMPLANTLAR. ÜNÜR M, EDİTÖR. AĞIZ KANSERLERİNİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZU. 1. BASKI. ANKARA: TÜRKİYE KLİNİKLERİ; 2019. P.55-62.

Randevu Oluştur
İletişim Formu